Skip to content
WMP-2023-Winner-WELSH
WMP-2023-Winner-Mobile-WELSH

Mae Help Musicians yn elusen sydd yn caru cerddoriaeth ag am dros 100 mlynedd mae nhw wedi bod yn gweithio’n galed i wneud gwahaniaeth i fywydau cerddorion dros y DU. Mae Help Musicians yn rhoi ystod eang o help, o gymorth ariannol, iechyd meddwl, cefnogi crewyr cerddoriaeth mewn amser argyfwng a chyfleoedd – i wneud yn siwr bod cerddorion led led y DU yn gallu cyrraedd eu potensial a chynnal gyrfa mewn cerddoriaeth.